„(…) Życzylibyśmy sobie wszyscy, aby za takim konkursem szły konkretne działania edukacyjne w formie, która pozwoli zająć się wszelkimi subtelnościami tematu. Myślimy, że zaangażowanie się w sprawę stowarzyszeń, fundacji i osób zajmujących się tym problemem jest dobre na przyszłość – AMS zrozumie, że dotykając takich tematów niezbędna jest współpraca z fachowcami (…)” – pisze Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, partner kampanii „Jedz ostrożnie” w odpowiedzi na List Otwarty Fundacji OD-WAGA

Pełna treść listu: tutaj